Condiții de Utilizare

ACORD DE UTILIZARE A SITE-ULUI ŞI A APLICAŢIEI ITAXI

PREAMBUL
Prezentul acord de utilizare (denumit în continuare „Acord”), Condiţiile de confidenţialitate, precum şi oricare alte condiţii şi politici plasate pe pagina noastră de internet (denumită în continuare „Site”) şi/sau în cadrul secţiunii „termeni şi condiţii” din cadrul aplicaţiei stabilesc condiţiile în care Concept Apps Development vă oferă acces la şi posibilitatea de a folosi Site-ul şi aplicaţia itaxi.

CONSIMȚĂMÂNT
Toate politicile, Condiţiile de confidenţialitate precum şi orice alte condiţii menţionate în Preambul sunt parte integrantă a prezentului Acord, iar prin accesarea şi/sau vizitarea Site-ului şi/sau a Aplicaţiei, instalarea Aplicaţiei pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrarea unui cont în aplicaţie şi/sau folosirea serviciilor oferite prin Aplicaţie, vă exprimaţi consimțământul în sensul încheierii prezentului Acord şi acceptării exprese şi necondiţionate a tuturor prevederilor Acordului, şi asumării exprese a obligaţiei să respectaţi necondiţionat prevederile acestuia.

Orice accesare şi/sau vizitare a Site-ului şi/sau a Aplicaţiei, instalarea Aplicaţiei pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrarea unui cont în aplicaţie şi/sau folosirea serviciilor oferite prin Aplicaţie va fi considerată drept manifestarea exteriorizată a voinţei dvs. de a încheia prezentul Acord şi de a respecta prevederile acestuia.

Întrucât, folosirea de către dvs. a Site-ului şi Aplicaţiei presupune consimţirea şi obligaţia expresă şi necondiţionată de a respecta prevederile prezentului Acord, vă recomandăm să citiţi atent toate prevederile Acordului, iar dacă nu sunteţi de acord cu acestea în întregime şi necondiţionat, vă recomandăm insistent să nu accesaţi şi/sau vizitaţi Site-ului şi/sau Aplicaţia, să nu instalaţi Aplicaţia pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), să nu înregistraţi un cont în Aplicaţie şi/sau să nu folosiţi serviciile oferite prin Aplicaţie, iar dacă aţi întreprins vreuna din acţiune enumerate sunteţi obligat să renunţaţi imediat la acestea şi să părăsiţi Site-ul, să ştergeţi contul şi/sau să dezinstalați Aplicaţia de sine stătător fie să vă adresaţi în scris către Concept Apps Development pentru ştergerea contului şi/sau dezinstalarea aplicaţiei, în caz contrar Concept Apps Development nu va purta nici un fel de răspundere pentru prejudiciile suferite de dvs. în urma utilizării Site-ului şi/sau a Aplicaţiei, indiferent de cauza, natura şi întinderea prejudiciilor.

Prin consimțământul exprimat conform prezentului Acord, dvs. declarați şi garantați că aveți 18 ani şi capacitate deplina de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înregistrată şi funcționând în conformitate cu legile din Republica Moldova, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la încheierea prezentului Acord, accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Aplicației şi/sau a Site-ului.

DEFINIŢII
Concept Apps Development – S.C. CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA , persoană juridică din Romania, cu sediul în mun. Bucuresti, str. Maria Hagi Moscu 1A, înregistrată la ONRC cu nr. J40/14820/2020.

Vizitator – orice persoană fizică sau juridică care a accesat şi/sau vizitat Site-ul şi/sau Aplicaţia.

Utilizator – orice persoana fizică sau juridică cu capacitate de exerciţiu deplină care a instalat Aplicaţia şi/sau are creat un cont de utilizator în Aplicaţie în vederea folosirii acesteia.

Pasager – orice persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină care foloseşte serviciile transportatorului. Utilizatorul şi pasagerul pot fi persoane diferite.

Transportator – prestatorul de servicii de transport rutier de persoane în regim de taxi persoană fizică sau juridică cu capacitate de exerciţiu deplină, inclusiv şoferul. Transportatorul poate fi şi utilizator.

Site – totalitatea informaţiei sub forma de text, imagini, video, audio care poate fi accesată la următoarele adrese web: taxigoword.com

Aplicaţie – programul de calculator (software) iTaxi aparținând CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA folosit drept platformă de întâlnire între cerere şi ofertă privind serviciile de transport.

iShare – modulul integrat în Aplicaţie care permite preluarea de către transportator a mai multor comenzi în aceeaşi direcţie având drept scop reducerea preţului călătoriei.

Cookie – datele generate de o pagină web care sunt stocate de către browser-ele web pentru facilitarea şi creşterea vitezei de acces la pagina web respectivă.

Banca – FinComBank SA, deținătoarea de licență bancară în conformitate cu legislația Republicii Moldova, care dispune de dreptul de emitere a cardurilor sub sigla MASTERCARD si VISA, in conformitate cu reglementarile VISA/MASTERCARD și de acordare a servicilor e-commerce.


Centru de procesare – Romcard SA, o persoană juridică din Romania, care prestează Băncii serviciul E-commerce, cu ajutorul tehnologiei sistemelor de plăți Visa (Verified by Visa) si MasterCard (MasterCard SecureCode), prin protocolul de autentificare 3D Secure. Romcard SA operează într-un sistem realizat în conformitate cu standardele internaţionale, bazat pe certificarile primite de la organizaţiile internaţionale MasterCard, VISA. Din numele Băncii, Romcard va efectua procesarea operațiunilor e-commerce în baza unui contract separat încheiat cu Banca.


Serviciul e-commerce – serviciul de prelucrare a tranzacţiilor cu cardurile de plată oferit de către Bancă companiei CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA privind acceptarea de către CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA a plăţii serviciilor cu cardurile Sistemelor Internaționale de plăți Mastercard/Visa prin intermediul site-ului sau Aplicației.

CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI ŞI APLICAŢIEI
În procesul de utilizare şi/sau accesare a Site-ului şi/sau Aplicaţiei aveţi obligaţia să:
• nu postaţi, listaţi sau încărcaţi conţinut în rubricile, categoriile sau zonele necorespunzătoare de pe Site şi/sau din Aplicaţie, dacă acestea sunt disponibile
• nu încălcaţi sau eludaţi vreo lege, drepturile terţilor, sistemele şi/sau, condiţiile şi/sau, politicile CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA oricare ar fi acestea,
• nu oferiţi date inexacte, eronate sau false pentru înregistrarea contului de utilizator
• nu accesaţi şi/sau vizitaţi Site-ul şi/sau a Aplicaţia, instalaţi Aplicaţia pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistraţi vreun cont în aplicaţie şi/sau folosiţi serviciile oferite prin Aplicaţie dacă nu aveţi capacitatea necesară (de folosinţă şi de exerciţiu) pentru a încheia acte juridice care să presupună asumarea obligaţiilor de către dvs., indiferent care ar fi acestea, sau vi s-a interzis temporar sau pentru un termen nedefinit folosirea Site-ului şi/sau Aplicaţiei
• achitaţi produsele şi/sau serviciile procurate de dvs.,
• nu întreprindeţi nici o acţiune care să compromită şi/sau submineze sistemele CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA de feedback sau evaluare
• nu postaţi, încărcaţi sau distribuiţi prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei informaţii false, inexacte, greşite, eronate, obscene, politice, vulgare, ofensatoare, discriminatoare, violente, de propagandă, pornografice, ilegale, de ameninţare, care încalcă dreptul la viaţa privată şi/sau dreptul de proprietate intelectuală, injurioase, defăimătoare sau calomnioase,
• nu transmiteţi terţilor contul dvs. deschis în Aplicaţie şi/sau pe Site şi numele de utilizator fără consimțământul prealabil al CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA exprimat în formă scrisă
• nu distribuiţi sau postaţi spam, comunicări electronice nesolicitate, scrisori în lanţ sau scheme piramidale
• nu distribuiţi viruşi sau orice alte tehnologii care pot sau ar putea dăuna Site-ului şi/sau Aplicaţiei, CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA, sau intereselor şi proprietăţii utilizatorilor, pasagerilor, vizitatorilor, transportatorilor
• nu utilizaţi coduri, programe robot, programe spion sau orice alte mijloace automatizate pentru a accesa Site-ul şi/sau Aplicaţia
• nu reproduceţi, afişaţi, distribuiţi, modificaţi, creaţi derivate ale conţinutului de pe Site şi/sau din Aplicaţie care aparţine sau este licenţiat către CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA, sau care parvine în urma utilizării Site-ului şi/sau Aplicaţiei şi aparţin altor utilizatori ai Site-ului şi/sau Aplicaţiei sau terţilor, inclusiv lucrările protejate prin dreptul de autor, marcă înregistrată, brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia existenţei unei permisiuni exprese prealabile a CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA sau a altui terţ deținând astfel de drepturi,
• nu comercializaţi Aplicaţia sau orice informaţie sau soft asociate cu aceasta
• nu colectaţi informaţii despre utilizatori, pasageri, vizitatori, transportatori indiferent prin ce mijloace fără consimțământul acestora
• nu eludaţi măsurile tehnice pe care le foloseşte CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA

Dacă CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA va considera că faceţi abuz de Site şi/sau Aplicaţie, ne rezervăm dreptul ca la propria discreţie să limităm, suspendăm sau lichidăm contul(rile) dvs. de utilizator şi accesul la Site şi/sau Aplicaţie, să eliminăm orice informaţii găzduite şi să întreprindem oricare alte măsuri tehnice sau juridice pentru a preveni utilizarea Site-ului şi/sau Aplicaţiei de către dvs.

De asemenea ne rezervăm dreptul ca la propria discreţie să refuzăm sau să limităm accesul oricui, indiferent de motiv, la Site şi/sau Aplicaţie.

CONŢINUT
Cu ocazia utilizării Site-ului şi/sau Aplicaţiei, în funcţie de configurarea şi posibilităţile tehnice ale acestora, după caz aţi putea avea posibilitatea să postaţi, încărcaţi, descărcaţi, stocaţi, primiţi sau distribuiţi informaţii, comentarii, materiale foto şi video, păreri, idei, sugestii, întrebări, sau alt conţinut cu condiţia că acesta nu este ilegal, fals, inexact, greşit, eronat, discriminator, obscen, vulgar, pornografic, ofensator, de ameninţare, violent, defăimător, injurios, calomnios nu încalcă dreptul la viaţă privată, dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale persoanelor fizice şi/sau juridice protejate prin lege şi nu conţine viruşi, campanii politice, scrisori în lanţ, spam, mesaje comerciale nesolicitate. Este interzisă folosirea de către utilizatori, pasageri, vizitatori, transportatori a oricărei informaţi de natură să inducă în eroare cu privire la originea conţinutului postat, încărcat sau distribuit prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei.

Atunci cînd postaţi, încărcaţi, descărcaţi, stocaţi, primiţi sau distribuiţi conţinut pe Site sau prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei, dacă acest lucru este posibil reieşind din configurarea şi posibilităţile tehnice ale Site-ului şi/sau Aplicaţiei, acordaţi CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA (şi celor cu care colaborează CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA) o licenţă şi/sau drepturi globale neexclusive, gratuite, perpetue, irevocabile şi în totalitate sublicenţiabile de exercitare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală inclusiv de utilizare, găzduire, stocare, reproducere, modificare, traducere, creare a operelor derivate (de tipul celor rezultate în urma traducerii, adaptării sau a altor modificări pe care le operăm pentru ca, conţinutul dvs. să funcţioneze mai bine cu Site-ul şi/sau Aplicaţia), comunicare, publicare, expunere şi distribuire publică în mijloacele media cunoscute acum sau create şi dezvoltate în viitor a conţinutului respectiv.

De asemenea acordaţi CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA şi sublicenţiaţilor săi dreptul de a folosi pe Site şi/sau în Aplicaţie numele pe care l-aţi furnizat în legătură cu conţinutul postat, încărcat, descărcat, stocat, primit sau distribuit, numele şi fotografia folosite în profilul contului de utilizator precum şi acţiunile întreprinse pe Site şi/sau Aplicaţie.

Dvs. declaraţi şi garantaţi că deţineţi toate drepturile asupra conţinutului postat, încărcat, descărcat, stocat, primit sau distribuit, că conţinutul este exact, că utilizarea conţinutului nu încalcă prevederile prezentului acord şi a politicilor CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA şi nu este susceptibil de a cauza prejudicii persoanelor fizice sau juridice, că veţi compensa toate cheltuielile suportate şi repara toate prejudiciile suferite de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA în legătură cu pretenţiile apărute în urma postării, încărcării, descărcării, stocării, primirii sau distribuirii conţinutului furnizat de dvs.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu-şi asumă nici o responsabilitate şi nu poartă nici o răspundere pentru conţinutul postat, încărcat, descărcat, stocat, primit sau distribuit de dvs. sau de alte terţe părţi.

 

DESPRE SITE

Site-ul gestionat de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA reprezintă o platformă online de informare generală cu privire la prestarea de către transportatori a serviciilor de transport în regim de taxi şi nu numai precum şi cu privire la serviciile prestate de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

Serviciile CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA, oricare ar fi acestea, pot fi prestate atât oneros cât şi gratuit. Stabilirea caracterului gratuit sau oneros al serviciilor prestate este lăsată la alegerea exclusivă CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA. Caracterul gratuit sau oneros al serviciilor prestate va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor, pasagerilor, vizitatorilor, transportatorilor şi a oricăror altor terţi prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei, sau a prezentului Acord.

DESPRE APLICAŢIE

Condiţii generale
Aplicația este un program de calculator (soft) destinat dispozitivelor mobile (telefon sau tabletă), care oferă celor interesaţi posibilitatea să informeze transportatorii cu privire la cererile lor de a fi transportaţi din locul de aflare la punctul de destinaţie, iar transportatorilor le oferă opțiunea de a accepta sau nu astfel de cereri.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu este prestator de servicii de transport rutier de persoane în regim de taxi, şi nu efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu este responsabil pentru comportamentul, acțiunile sau inacțiunile utilizatorilor, pasagerilor, vizitatorilor, transportatorilor sau ale oricăror altor terţi care folosesc Aplicaţia.


Între CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA și transportator nu există raporturi decât cele născute din Contractul dezvoltare şi mentenanţă Software. Transportatorii nu sunt angajații CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

Contractul de prestare de servicii de transport de pasageri în regim de taxi se încheie direct între transportator și utilizator care nu este transportator, vizitator sau pasager conform legislației în vigoare, fără ca CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA să fie parte contractantă sau să participe în vreun fel la tranzacţie şi fără ca CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA să poarte vreo răspundere rezultată din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea unui astfel de contract sau din litigiile legate de încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului respectiv.

Înregistrarea
Aplicația poate fi folosită de către persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani care au capacitate deplină de exerciţiu şi de către persoane juridice care sunt înregistrate şi activează legal pe teritoriul Republicii Moldova sau în ţara lor de origine. Utilizarea aplicației de către minori este interzisă.

Folosirea aplicaţiei de către vizitatori, pasageri, utilizatori alţii decît transportatorii şi alte terţe persoane este gratuită. Pentru folosirea aplicaţiei transportatorii vor plăti o taxă în conformitate cu contractul încheiat între CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA şi transportatorul respectiv, contract cere nu face parte din prezentul Acord şi este separat de acesta.

Pentru utilizarea Aplicaţiei veți avea nevoie de un cont de utilizator. Contul dvs. de utilizator reprezintă identitatea dvs. în Aplicaţie, prin urmare sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii contului dvs. de utilizator şi a parolei de acces la acesta şi pentru restricţionarea accesului la dispozitivul mobil (telefon sau tabletă) al dvs. De asemenea dvs. sunteţi de acord şi acceptaţi să purtaţi răspundere pentru toate acţiunile întreprinse şi desfăşurate prin intermediul contului dvs. de utilizator şi/sau utilizarea parolei de acces la contul de utilizator.

Este interzisă utilizarea datelor false şi/sau inexacte precum şi asumarea unei identităţi false sau aparținând unei alte persoane fizice sau juridice pentru crearea contului de utilizator.

Este interzisă transmiterea oneroasă sau gratuită către terţe persoane a parolelor de acces la conturile de utilizator înregistrate pentru acces la Aplicaţie.

Toată informaţia confidenţială şi cu caracter personal pe care o utilizați cu ocazia creării contului de utilizator va fi procesată, stocată, păstrată şi utilizată în conformitate cu politica de confidenţialitate a CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

Dacă creaţi un cont de utilizator în numele unei persoane juridice, dvs, declaraţi şi garantaţi că sunteţi autorizat să acţionaţi în numele persoanei juridice respective pentru încheierea prezentului Acord.

Utilizarea Aplicaţiei
Scopul aplicației este de a facilita schimbul de informaţii dintre transportator și vizitatori, pasageri sau orice utilizatori alţii decît transportatorul, ca ultimii să se deplaseze dintr-o locație în alta. Utilizarea aplicației în alte scopuri este strict interzisă.

Aplicația funcționează pe orice tip de dispozitiv mobil cu sistem de operare iOS sau Android. Aplicația este funcțională doar în baza accesului la rețeaua de Internet. Utilizatorul își asigură și achită serviciile de acces la rețeaua Internet, de sine stătător.

Aplicația funcționează doar cu dispozitivul de poziționare globală (GPS) pornit. Utilizatorii pot închide oricând aplicația, împiedicând astfel accesul la determinarea poziției.

Descărcarea aplicației nu dă dreptul nici unui Utilizator să modifice aplicația, să interfereze cu codul sursă, să vândă aplicația altor persoane sau să acționeze în orice alt mod care încalcă drepturile și interesele legitime ale CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu are obligația de a oferi suport, deservire, reînnoiri, modificări și/sau versiuni noi a Aplicației. Orice reînnoire a Aplicației are loc prin instalarea versiunii noi pe dispozitivul mobil (telefon sau tabletă) al Utilizatorului prin intermediul comunicațiilor electronice.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA este în drept să întrerupă funcționarea Aplicației în scopul optimizării acesteia, înlăturării unor eventuale probleme funcționale, modificării de setărilor, precum și în alte cazuri la discreția CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

Dvs. consimţiţi să folosiţi Aplicaţia exclusiv în conformitate cu prezentul Acord. Este interzis să incorporaţi porţiuni ale Aplicaţiei în propriile programe, să compilaţi orice porţiune a Aplicaţiei în combinaţie cu propriile programe, să transferaţi Aplicaţia pentru a fi folosită cu alte servicii, să copiaţi, să vindeţi, să daţi în locaţiune, să împrumutaţi, cesionaţi, distribuiţi sau în orice alt mod să transmiteţi în întregime sau în parte vreun drept al companiei CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA asupra Aplicaţiei.

De asemenea este interzis să încurajaţi, ajutaţi sau autorizaţi orice terţă persoană să copieze, modifice, decompileze sau dezasambleze sau altfel să manipuleze Aplicaţia în totalitate sau parţial pentru a crea orice lucrări derivate din sau pe seama Aplicaţiei.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA îşi rezervă dreptul ca la propria discreţie să sisteze oferirea accesului la Aplicaţie şi/sau să retragă dreptul de a folosi Aplicaţia. Dreptul dvs. de a folosi Aplicaţia va înceta imediat, fără vreo notificare prealabilă, dacă nu veţi respecta prevederile prezentului Acord.

Costul călătoriei
CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu stabileşte şi nu calculează Costul transportului rutier în regim de taxi. Aplicaţia nu reprezintă un instrument de calcul şi nu calculează preţul pe care pasagerul/utilizatorul care nu este transportator/vizitatorul trebuie să-l achite Transportatorului pentru serviciile prestate de acesta. Costul transportului rutier în regim de taxi este stabilit de Transportator şi se calculează prin însumarea tarifelor pe distanţa parcursă şi/sau timpul de staţionare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autoturismului respectiv. Modalitatea de formare, achitare şi încasare a costul transportului rutier în regim de taxi este reglementat de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova (Codul transporturilor rutiere adoptat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, Regulamentul transportului auto de călători şi de bagaje adoptat prin HG nr. 854 din 28.07.2006 ş.a.).

Plăţi cu cardul bancar

Pasagerul şi utilizatorul care nu este transportator au posibilitatea de a achita cu cardul de plată al sistemelor internaționale de plăți VISA/ Mastercard (în continuare „Cardul”) serviciile Transportatorului prin intermediul serviciului e-commerce.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA pune la dispoziția Pasagerului şi utilizatorului care nu este transportator, prin intermediul Aplicației, serviciul de plata şi procesare a plăţilor e-commerce prin intermediul centrului de procesare şi a Băncii.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu deţine, nu administrează şi nu exercită vreun control asupra Serviciului e-commerce ci doar beneficiază de serviciul e-commerce de la Bancă, şi efectuiază controlul asupra funcționalității aplicației/site-ului prin intermediul căruia au loc tranzacțiile cu cardul de plată. De asemenea, CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA monitorizează tranzacțiile cu cardul de plată efectuate prin intermediul serviciului e-commerce integrat în aplicaţie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și în caz de suspecție de frauda sau utilizarea neautorizată a aplicației/site-ului poate bloca accesul utilizare a pasagerului/utilizatorului care nu este transportator la Aplicaţie şi/sau Site.


CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu poartă nici o răspundere pentru prejudiciul suferit de Pasagerul şi utilizatorul care nu este transportator în legătură cu plata cu cardul a serviciilor Transportatorului prin intermediul serviciului e-commerce, însă este obligat să participe la soluționarea cazurilor de dispute, initiate de bancile emitente ale cardurilor utilizate in tranzactii pe site sau aplicatie si sa facă toate demersurile necesare în limita prevederilor regulamentelor Sistemelor Internationale de plați VISA și MASTERCARD.

Informaţia şi datele cu privire la tranzacţiile cu cardurile prin intermediul serviciului e-commerce colectate şi stocate de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentului Acord cu privire la Colectarea, prelucrarea, stocarea informaţiei.


CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA va păstra confidențialitatea informației şi datelor cu privire la tranzacţiile cu cardurile prin intermediul serviciului e-commerce colectate şi stocate de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA în cadrul efectuării plăților singulare prin Aplicaţie sau Site, conform prevederilor prezentului Acord normelor legislației în vigoare a Republicii Moldova.


Datele cardului de plată şi plăţile efectuate de Pasagerul şi utilizatorul care nu este transportator prin intermediul serviciului e-commerce din Aplicaţie cu cardul de plată, sunt prelucrate de Bancă prin intermediul centrului de procesare Romcard SA.

Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care le furnizează Pasagerul şi/sau utilizatorul care nu este transportator în legătură efectuarea plăţilor cu cardul prin intermediul serviciului e-commerce care sunt colectate de Bancă şi Centrul de procesare vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecţie a datelor a Bancii şi a Centrului de procesare.Prin utilizarea serviciului e-commerce Pasagerul şi/sau utilizatorul care nu este transportator își exprimă în mod expres și neechivoc consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declară că toate informaţiile şi datele pe care ni le furnizează sunt veridice şi exacte și că a obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le furnizează prin intermediul serviciului e-comerce nu îi aparțin.

La etapa de iniţiere a solicitării de transport de pasageri în regim de taxi prin intermediul Aplicaţiei, Pasagerul şi/sau utilizatorul care nu este transportator va opta pentru achitarea călătoriei în numerar (cash) direct şoferului sau pentru achitarea călătoriei cu cardul de plată prin intermediul serviciului e-commerce.

Achitarea preţului călătoriei cu cardul prin intermediul serviciului e-commerce va fi efectuat numai după executarea de către Transportator a solicitării de transport de pasageri în regim de taxi.

Pentru finalizarea corectă a plăţii, trebuie furnizat numărul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe faţa cardului, fără spaţii), data de expirare a cardului şi codul CVV2/CVC2- ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripţionate pe bandă cu semnătura deţinătorului de card (în funcţie de tipul de card, acestea pot lipsi). Datele de card sunt procesate prin procesatorul de plăţi Romcard, iar CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu solicită şi nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul Pasagerului sau utilizatorului care nu este transportator.

Toate reclamaţiile legate de achitarea cu cardul a serviciilor Transportatorului prin serviciul e-commerce integrat în Aplicaţie pot fi adresare CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA care le va direcţiona instituţiilor competente pentru soluţionare dacă soluţionarea acestora nu va fi de competenţa CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

Reclamaţiile legate de returnarea plăţilor efectuate cu cardul prin intermediul serviciului e-commerce pentru achitarea călătoriei cu taxi vor fi recepţionate de către CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA și transmise spre soluționare instituţiilor competente, iar CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA va dispune restituirea plăţii pe cardul bancar de pe care a fost efectuată plata numai după recepţionarea confirmării de la Transportator și Bancă.

Responsabilităţi şi răspundere
CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu poartă nici un fel de răspundere în caz de contravenții și/sau încălcări de altă natură (penal, fiscal) precum și alte situații, față de utilizatori, vizitatori, pasageri sau terți pentru orice daune (directe, indirecte, ulterioare etc), inclusiv orice alte daune estimate de utilizator, vizitator, pasager sau terţ privind veniturile din activitatea comercială, profit neobținut, deteriorări/defecțiuni sau pierderi de date și documentații, suportate de acesta sau terți ca urmare a utilizării Aplicației.

Obligaţia de a obţine şi a deţine toate actele permisive impuse de lege şi alte acte normative pentru activitatea de transport rutier de persoane în regim de taxi aparţine în exclusivitate transportatorului.

Obligaţia de a dota mijlocul de transport cu care se efectuează transportul rutier de persoane în regim de taxi, astfel încît acesta să corespundă cerinţelor legii şi altor acte normative aparţine în exclusivitate transportatorului.

Prin instalarea, crearea contului de utilizator în Aplicaţie, transportatorul declară pe proprie răspundere şi garantează că deține toate actele permisive eliberate de autoritățile competente necesare inclusiv pentru prestarea serviciilor de transport de persoane în regim de taxi precum și faptul că mijlocul de transport folosit pentru prestarea serviciilor de transport de persoane în regim de taxi este dotat şi are o stare funcţională în conformitate cu prevederile şi cerinţele legislației în vigoare.

Răspunderea survenită şi prejudiciul cauzat utilizatorului, vizitatorului, pasagerului şi/sau terţilor ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la obţinerea şi deţinerea actelor permisive şi celor cu privire la dotarea şi întreţinerea în stare funcţională a mijlocului de transport cu care se efectuează transportul rutier de persoane în regim de taxi va fi suportată şi respectiv reparat de către transportator.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu poartă răspundere şi nu va fi ţinut responsabil de Utilizator, vizitator, pasager pentru prejudiciile suferite ca urmare a nerespectării şi/sau încălcării legislaţiei în vigoare de către transportator.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu este responsabil față de utilizatori, vizitatori, pasageri alte terţe persoane pentru eventualele daune cauzate de faptul că transportatorul nu se poate opri la locul de preluare convenit la ora stabilită și nu ia legatura cu pasagerul.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu oferă nici un fel de garanții privind funcționarea neîntreruptă și fără erori a Aplicației sau a unor componente și/sau funcții a acesteia, precum și privind corespunderea Aplicației unor scopuri concrete a Utilizatorului, vizitatorului, pasagerului sau altor terţe persoane şi nu garantează exactitatea, veridicitatea și oferirea completă a datelor.

În conformitate cu legislația în vigoare, răspunderea privind prestarea necalitativă a serviciilor de transport, inclusiv privind oferirea informației despre servicii, tarifele aplicate, precum și prestarea nemijlocită a serviciilor, condițiile de securitate, eliberarea documentelor fiscale, cauzarea de pagube (daune) la transportare, precum și alte obligații sânt suportate exclusiv de transportator.

 

RENUNŢAREA LA GARANŢII ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII
Prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei pot fi oferite informaţii de diversă natură cu privire la, inclusiv însă fără a se limita la, preţuri, termeni de livrare, condiţii de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor, care sunt altele decît cele prestate de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA, în scopul ghidării vizitatorilor şi utilizatorilor Site-ului şi Aplicaţiei. Oferirea informaţiilor menţionate poartă un caracter exclusiv informativ şi dvs. puteţi decide să le daţi curs sau nu. CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu controlează şi nu garantează: existenţa, calitatea, siguranţa sau legalitatea bunurilor şi serviciilor a căror prestare este efectuată de utilizatori prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei, inclusiv însă fără a se limita la, posibilitatea şi capacitatea vînzătorilor/transportatorilor de a vinde bunurile şi serviciile; posibilitatea şi capacitatea cumpărătorilor/pasagerilor de a plăti preţul bunurilor şi serviciilor; faptul că cumpărătorul/pasagerul şi vînzătorul/transportatorul vor încheia tranzacţia sau vor returna sau accepta returnarea bunurilor şi serviciilor respective.

Informaţia oferită prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei are caracter pur informativ şi NU constituie un sfat, recomandare, ofertă sau o invitaţie venită din partea CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA de a cumpăra sau a subscrie produse şi/sau servicii şi nici nu reprezintă o garanţie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activităţii utilizatorilor, vizitatorilor, pasagerilor şi/sau oricăror altor terțe persoane. Utilizarea informaţiilor oferite prin intermediul Site-ului se face exclusiv pe riscul utilizatorului, pasagerului, vizitatorului sau oricărei alte terţe persoane care intră în posesia informaţiei respective.

Eventualele contracte indiferent de natura şi obiectul acestora încheiate în baza informaţiilor oferite prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei, vor fi încheiate direct între părţile acestor contracte, cu excepţiile prevăzute de prezentul Acord, fără ca CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA să fie parte contractantă sau să participe în vreun fel la tranzacţie şi fără ca CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA să poarte vreo răspundere rezultată din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea unor astfel de contracte sau din litigiile legate de încheierea, modificarea, executarea sau încetarea unor astfel de contracte.

În măsura permisă de lege şi în conformitate cu prezentul Acord, CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA va fi eliberat de orice răspundere izvorâtă din litigiile apărute între utilizatori, pasageri, vizitatori sau terţi în legătură cu utilizarea şi/sau accesarea Site-ului şi/sau Aplicaţiei.

Dacă sunteţi în conflict sau litigiu cu unul sau mai mulţi utilizatori, pasageri, alte terţe persoane vizitatori dvs. consimţiţi să eliberaţi de orice răspundere CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA (inclusiv conducerea, angajaţii şi agenţii companiei) şi să nu înaintaţi acesteia vreo pretenţie sau solicitare de reparare a prejudiciului (direct sau indirect) indiferent de natura acestora care ar putea apărea din sau în legătură cu astfel de conflicte sau litigii.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SAdepune toate eforturile pentru a menţine Site-ul şi Aplicaţia sigure, securizate şi funcţionale, însă nu garantează funcţionarea şi accesul continuu la acestea. Actualizarea informaţiei şi funcţionalitatea altor notificări atît pe Site cît şi prin intermediul Aplicaţiei pentru prestarea serviciilor pot să nu aibă loc în timp real. O astfel de funcţionare se află în afara controlului CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

Vă exprimaţi expres consimțământul să folosiţi Site-ul şi Aplicaţia pe propriul risc şi consimţiţi că serviciile prestate prin intermediul acestora vă sunt prestate „aşa cum sunt disponibile” la momentul folosirii Site-ul şi Aplicaţiei.

De asemenea, în măsura permisă de lege, CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA (inclusiv conducerea, angajaţii şi agenţii companiei) nu va purta răspundere, iar dvs. consimţiţi să nu ţineţi responsabil CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA pentru prejudiciile sau pierderile oricare ar fi acestea ca formă şi conţinut rezultate direct sau indirect din:

• folosirea sau imposibilitatea de a folosi Site-ul şi/sau Aplicaţia
• orice informaţie referitoare la preţuri, livrare sau alte instrucţiuni oferite prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei de către Utilizator şi/sau, Vizitator şi/sau, Pasager şi/sau, Transportator.
• întîrzierea sau discontinuitatea în funcţionarea Site-ului şi/sau Aplicaţiei
• viruşi sau alte programe (software) maligne contactate prin accesarea sau conectarea la Site şi/sau instalarea Aplicaţiei pe dispozitivul mobil (telefon sau tabletă)
• scăpări, erori sau inexactităţi de orice fel strecurate pe Site şi/sau în Aplicaţie
• deteriorarea dispozitivelor în urma folosirii Site-ului şi/sau Aplicaţiei
• Conţinut, acţiunile sau inacţiunile terţelor părţi
• suspendarea sau alte acţiuni întreprinse în legătură cu contul dvs. de utilizator
• durata sau modalitatea în care anunţurile/solicitările dvs. sunt aduse la cunoştinţa utilizatorilor, transportatorilor, pasagerilor, vizitatorilor sau timpul şi modalitatea în care transportatorul prestează serviciile sale (transportatorul nu se poate opri la locul de preluare convenit, la ora stabilită şi nu ia legătură cu pasagerul).

Dvs. consimţiţi să despăgubiţi CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA (inclusiv conducerea, angajaţii şi agenţii companiei) şi să întreprindeţi toate acţiunile pentru a nu admite prejudicierea acesteia ce poate rezulta din pretenţiile, inclusiv cheltuieli de judecatî, înaintate de terţele părţi rezultate din sau în legătură cu încălcarea de către dvs. a prezentului Acord, a legislaţiei în vigoare, a drepturilor terţilor părţi sa a utilizării inadecvate a Site-ului şi/sau Aplicaţiei.

 

Proprietate intelectuală, mărci şi drepturi de autor
Toate textele, graficele, logourile, imaginile, butoanele, înregistrările audio, video, desenele, organizarea generală, compilarea, meta data, publicitatea şi toate celelalte elemente ale Site-ului şi Aplicaţiei sau care sunt plasate pe Site dar care nu aparţin utilizatorilor sau terţelor persoane precum şi Aplicaţia în sine sunt proprietatea CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA şi sunt protejate de drepturile de autor şi legislaţia relevantă în vigoare şi nu pot fi reproduse, duplicate, copiate, vîndute, revîndute sau altfel folosite în scopuri comerciale, decît cu consimţămîntul prealabil scris al CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

Mărcile deţinute de către CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu pot fi folosite în legătură cu alte produse sau servicii care nu sunt ale CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA de natură să creeze confuzie printre consumatori sau să discrediteze pe CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

Informaţia publicată pe Site şi/sau în Aplicaţie, indiferent de forma şi tipul acesteia, nu poate fi interpretată în sensul acordării de drepturi de licenţă asupra proprietăţii intelectuale, ce aparţine CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA sau persoanelor terţe.

În conformitate cu prezentul Acord şi după eventuala achitare de către dumneavoastră a tuturor taxelor relevante, CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA vă oferă un drept limitat, neexclusiv, netransferabil, necesionabil, nesublicenţiabil de a accesa şi folosi în scop personal necomercial Site-ul şi/sau Aplicaţia.

În cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, puteţi notifica în scris acest fapt către CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA.

PUBLICITATE ŞI REFERINŢE (LINK-URI)
CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA, prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei poate desfăşura campanii de publicitate ale terţelor persoane fizice sau juridice sau oferi referinţe (link-uri) la pagini web sau resurse online care aparţin terţelor persoane fizice sau juridice.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu poarta răspundere pentru şi nu garantează examinarea, evaluarea, veridicitatea sau exactitatea informaţiei şi ofertelor terţelor persoane fizice sau juridice rezultate din campaniile de publicitate şi nici celor de pe paginile web sau alte resurse online ale terţelor persoane fizice sau juridice.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru acţiunile, produsele şi conţinutul aparţinînd terţelor persoane fizice sau juridice oricare ar fi acestea.

Serviciile terţelor persoane fizice sau juridice pot fi supuse termenilor şi condiţiilor de utilizare separate, elaborate de persoanele fizice sau juridice respective.

Intrarea în relaţie sau raporturi juridice cu aceste persoane, indiferent de natura şi tipul acestor relaţii sau raporturi juridice, ţine de responsabilitatea şi asumarea riscului, exclusiv a dvs. şi a peroanelor fizice sau juridice respective.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA nu va purta răspundere pentru şi nu va plăti nici o despăgubire pentru oricare prejudicii sau pierderi, indiferent de natura şi tipul acestora, a) cauzate sau pretinse a fi cauzate de sau în legătură cu folosirea informaţiilor furnizate prin intermediul campaniilor de publicitate sau referinţelor (link-urilor) de pe Site şi/sau din Aplicaţie b) rezultate din sau în legătură cu relaţiile sau raporturile juridice stabilite între dvs. şi terţe persoane fizice sau juridice în baza informaţiilor furnizate prin intermediul campaniilor de publicitate sau referinţelor (link-urilor) de pe Site şi/sau din Aplicaţie.

COMUNICARE
Dvs. consimţiţi ca CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA poate comunica cu dvs. prin orice mijloace disponibile, inclusiv telefonic prin mesaje preînregistrate sau sms la numerele de telefon, adresa poştală sau email oferite de dvs., în legătură cu accesarea şi/sau vizitarea Site-ului şi/sau a Aplicaţiei, instalarea Aplicaţiei pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrarea unui cont în aplicaţie şi/sau folosirea serviciilor oferite prin Aplicaţie.

Dvs. consimţiţi să comunicaţi cu CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA folosind următoarele date de contact:

mun. Chişinău, str. Uzinelor 8/1,
email support@itaxi.md
tel. +37367635999

care pot fi modificate de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA la propria discreţie, fapt despre care veţi fi informat prin plasare anunţului respectiv pe Site şi/sau în Aplicaţie.

Orice întrebare sau pretenție ce ține de utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Aplicației şi/sau Site-ului, precum și eventuale încălcări a legislației sau a drepturilor dvs. sau ale terţilor, pot fi adresate la coordonatele de mai sus.

 

LEGEA APLICABILĂ
Prezentului Acord şi litigiilor izvorîte din încheierea, executarea, modificarea, completarea sau încetarea acestuia vor fi aplicabile legile în vigoare ale Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de prezentul Acord.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Dvs. consimţiţi că orice litigii apărute între dvs. şi CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Dacă soluţionarea litigiului este imposibilă pe cale amiabilă, atunci părţile vor apela la serviciile unui mediator ales de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA pentru soluţionarea acestuia.

Dacă nici pe calea medierii nu va fi posibilă soluţionarea litigiului apărut acesta va fi încredinţat pentru soluţionare instanţei de judecată competente din Republica Moldova.

DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Acord, Condiţiile de confidenţialitate sau oricare alte politici ale CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA generează raporturi juridice şi produc efecte juridice între CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA şi oricare persoane fizice şi/sau juridice din momentul accesării şi/sau vizitării Site-ului şi/sau a Aplicaţiei, instalării Aplicaţiei pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrării unui cont în aplicaţie şi/sau folosirii serviciilor oferite prin Aplicaţie, oricare dintre acţiunile menţionate survine prima.

Dacă vreo prevedere a prezentului acord va fi anulată sau declarată nevalabilă, acest fapt nu va afecta valabilitatea şi legalitatea celorlalte prevederi din Acord precum şi a Acordului în întregime.

Toate titlurile din prezentul Acord sunt folosite doar în scop de referinţă şi nu pot limita întinderea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord. Toate prevederile prezentului Acord vor fi interpretate în sensul aplicării acestora şi nu viceversa.

Toate cuvintele folosite la singular implică şi pluralul acestora şi viceversa, iar cuvintele folosite la genul masculin implică şi genul feminin şi viceversa.

Dvs. consimţiţi că CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA poate în mod unilateral modifica sau completa prezentul Acord, Condiţiile de confidenţialitate sau oricare alte politici sau documente care fac parte integrantă din prezentul Acord. Modificările sau completările operate vor intra în vigoare din momentul publicării acestora pe Site şi/sau în Aplicaţie.

Prezentul Acord, Condiţiile de confidenţialitate sau oricare alte politici ale CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA reprezintă voinţa liber exprimată de către dvs. şi CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA şi înlătură orice altă înţelegere, acord sau contract dintre părţi anterioare prezentului Acord care se referă la obiectul prezentului Acord.

 

CONDIŢII DE CONFIDENŢIALITATE
Prezentele Condiţii de confidenţialitate descriu modalitatea în care CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA colectează, prelucrează, utilizează, stochează transmite şi divulgă informaţia dvs. cu caracter personal sau public şi sunt parte componentă a Acordului de utilizare.

Prin accesarea şi/sau vizitarea Site-ului şi/sau a Aplicaţiei, instalarea Aplicaţiei pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrarea unui cont în aplicaţie şi/sau folosirea serviciilor oferite prin Aplicaţie, dvs. vă asumaţi obligaţia şi acceptaţi necondiţionat să respectaţi prezentele Condiţii de confidenţialitate şi Acordul de utilizare.

De asemenea, dvs. acceptaţi şi vă exprimaţi expres acordul ca informaţia cu privire la dumneavoastră, indiferent că are un caracter personal sau public, să fie colectată, prelucrată, utilizată, stocată, transmisă şi divulgată de către CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA în condiţiile Acortului de utilizare şi a Condiţiilor de confidenţialitate.

Dacă dvs. nu ne veţi oferi informaţia solicitată, este posibil că CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA să nu puteţi beneficia de serviciile prestate prin intermediul Site-ului şi/sau aplicaţiei.

Dvs. consimţiţi că CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA poate în mod unilateral modifica sau completa prezentele Condiţiile de confidenţialitate. Modificările sau completările operate vor intra în vigoare din momentul publicării acestora pe Site şi/sau în Aplicaţie.

Colectarea, prelucrarea, stocarea şi folosirea informaţiei
CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA colectează, prelucrează, stochează şi foloseşte informaţia oferită de dvs. (cu excepția datelor cardului) şi de oricare dispozitive (inclusiv cele mobile) pe care le utilizaţi atunci cînd accesaţi sau folosiţi Site-ul şi/sau Aplicaţia, înregistraţi un cont de utilizator, ne oferiţi informaţii prin completarea unui formular online, actualizaţi sau completaţi informaţia din cadrul contului de utilizator, participaţi în discuţii de grup şi/sau online, chat-uri, sau la soluţionarea litigiilor, sau atunci cînd corespondaţi cu CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA indiferent de obiectul corespondenţei.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA colectează următoarele informaţii, care nu sunt exhaustiv enumerate, pe care le oferiţi atunci cînd accesaţi şi/sau vizitaţi Site-ului şi/sau a Aplicaţia, instalaţi Aplicaţia pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistraţi un cont în aplicaţie şi/sau folosiţi serviciile oferite prin Aplicaţie, corespondaţi cu CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA:
• informaţia de identificare precum numere de telefon, email, datele de geolocaţie
• informaţia cu privire la oferte şi/sau cereri de vînzare şi/sau cumpărare , preţ, volum, cantitate, condiţii şi termene de realizare pe care le oferiţi în cadrul tranzacţiilor, sau alte informaţii cu privire la tranzacţii pe care le generaţi sau care au legătură cu contul dvs. de utilizator ca urmare a tranzacțiilor în care sunteţi implicat
• informaţia financiară legată de tranzacţiile dvs.
• altă informaţie colectarea şi/sau prelucrarea căreia este permisă şi/sau solicitată de legislaţia în vigoare pentru autentificarea sau identificarea dvs. sau pentru verificarea informaţiei pe care am colectat-o
• informaţia generată şi/sau stocată de dispozitivul pe care îl folosiţi precum statistica paginilor web vizitate, traficul de la şi către pagini web, URL-eri, adrese IP, istoricul navigării pe internet şi informaţi de logare pe internet.

În conformitate cu Legea 133 din 08.07.2011, Vă exprimaţi expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA, inscusiv in scopul prestării serviciilor financiare de consum la distanta.

Dvs. consimţiţi şi acceptaţi necondiţionat faptul că CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA foloseşte „cookies” şi alte tehnologii similare pentru a colecta informaţia despre paginile web vizualizate, referinţele (link-urile) accesate şi alte acţiuni întreprinse de dvs. în legătură accesarea şi/sau vizitarea Site-ului şi/sau a Aplicaţiei, instalarea Aplicaţiei pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrarea unui cont în aplicaţie şi/sau folosirea serviciilor oferite prin Aplicaţie.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA de asemenea poate completa informaţia colectată cu informaţia din terţe surse pe care o poate adăuga la informaţia contului dvs. de utilizator al Site-ului şi/sau Aplicaţiei.

Dacă dvs. ne oferiţi informaţii despre alte persoane, acest fapt trebuie să-l faceţi exclusiv cu consimțământul expres prealabil exprimat al persoanelor respective. Dvs. aveţi obligaţia să informaţi persoanele respective despre modalitatea în care CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA colectează, prelucrează, utilizează, stochează transmite şi divulgă informaţia în conformitate cu prezentele condiţii.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA colectează, prelucrează, stochează şi foloseşte informaţia oferită de dvs. în scopul îmbunătăţirii Serviciilor prestate, oferirea unei experienţe personalizate pe Site şi/sau în Aplicaţie, contactării dvs. în legătură cu Site-ul şi/sau Aplicaţia, şi/sau contul dvs. de utilizator, oferirii serviciilor de suport, detectării, prevenirii şi investigării acţiunilor frauduloase sau ilegale.

CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA va stoca şi păstra informaţia oferită de dvs. atîta timp cît este necesar şi/sau relevant pentru operaţiunile şi/sau activităţile sale, însă nu mai mult de 40 (patruzeci) de zile.

Prin derogare de la prevederile alineatului anterior informaţia şi datele cu privire la tranzacţiile cu cardurile prin intermediul serviciului e-commerce colectate şi stocate de CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA vor fi păstrate cel puţin 24 de luni.

Adiţional CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA îşi rezervă dreptul să stocheze şi păstreze informaţia din conturile de utilizator care au fost limitate, suspendate sau închise în vederea conformării prevederilor legale relevante, prevenirii fraudelor, colectării taxelor datorate, soluţionării litigiilor, depanarea defecţiunilor, oferirea asistenţei în cadrul investigaţiilor, aplicării Acordului de utilizare, întreprinderii oricăror altor acţiuni permise sau solicitate conform legislaţiei în vigoare.

Divulgarea şi transmiterea informaţiei

Divulgarea informaţiei colectate, prelucrate, stocate va avea loc în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Dvs. vă exprimaţi expres consimțământul cu privire la transmiterea de către CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA a informaţiei care vă vizează, colectate, prelucrate, stocate în modalitățile anterior descrise, către terţele persoane în vederea asigurării funcţionării Site-ului şi/sau Aplicaţiei şi a posibilităţii dvs. de a beneficia de serviciile oferite prin intermediul Site-ului şi/sau Aplicaţiei.


CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA va păstra confidențialitatea informației (inclusiv cu referire la datele cu caracter personal în cazul în care le colectează, prelucrează sau stochează), ce a fost prezentată de Utilizator/pasager în cadrul efectuării plăților singulare prin aplicație itaxi sau site, conform prevederilor prezentelor Reguli și a normelor legislației în vigoare a Republicii Moldova.